Supervask Ekstra

kr 10.743,00

Foma Supervask Ekstra er basert på hydrokarboner med et meget lavt aromatinnhold og er blandbar med alifatiske hydrokarboner.
Bruksområde:
Foma Supervask Ekstra fjerner effektivt asfaltflekker på biler, understellsmasse, voks på nye biler, delvask av maskindeler, valsevask i trykkeri, vask av elektriske motorer, vask av verkstedgulv m.m.
Bruksanvisning:
Foma Supervask Ekstra er spesielt utviklet for avfetting med varmtvann 60 – 100°C og høyt trykk. Brukes ufortynnet gjennom kjem.injektor på høytrykksvasker. Anbefalt konsentrasjon ut av høytrykksvaskeren er på 1 – 3%. Foma Supervask Extra benyttes også til andre rense- og avfettingsoppgaver, spesielt der hvor man krever høyt flammepunkt av sikkerhetsmessige grunner.
Bilavfetting manuelt eller i varmtvannsvasker 60 – 100°C.
Personbil/auto – forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Tungtransport/anlegg – forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Landbruk – traktorer og arbeidsmaskiner.
Industri – kaldavfetting av maskiner og redskaper.
Offshore – kaldavfetting av maskiner og deler.
Båter/skip – motorer og maskiner og offentlige institusjoner.
Egenskaper:
Svak petroleumslukt, klar væske. Ikke vannløselig.

Varenummer: 147478 Kategori:

Beskrivelse

Varenummer:

147478

Størrelse:

200
Liter