Supervask

kr 8.596,00

Foma Supervask er basert på alifatiske hydrokarboner med et meget lavt aromatinnhold.
Bruksområde:
Foma Supervask fjerner effektivt asfaltflekker på biler, understell, voks på nye biler, delvask av maskindeler, valsevask i trykkeri, vask av elektriske motorer m.m.
Bruksanvisning:
Foma Supervask er spesielt utviklet for avfetting med varmtvann 60 – 100°C og høyt trykk. Brukes ufortynnet gjennom kjem.injektor på høytrykksvasker. Anbefalt konsentrasjon ut av høytrykksvaskeren er på 2 – 5%. Foma Supervask benyttes også til andre rense- og avfettingsoppgaver, spesielt der hvor man krever høyt flammepunkt av sikkerhetsmessige grunner.
Bilavfetting manuelt eller i varmtvannsvasker 60 – 100°C.
Personbil/auto – forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Tungtransport/anlegg – forvask i børsteløs maskin vinterstid.
Landbruk – traktorer og arbeidsmaskiner.
Industri – kaldavfetting av maskiner og redskaper.
Offshore – kaldavfetting av maskiner og deler.
Båter/skip – motorer og maskiner og offentlige institusjoner.
Egenskaper:
Svak petroleumslukt, klar væske. Ikke vannløselig.

Varenummer: 147456 Kategori:

Beskrivelse

Varenummer:

147455,147456

Størrelse:

25, 205
Liter